Home Info Media Contact

CV de Raenpiete Vols


Foto´s 2016-2017 Sjlajer 2017

Klik op foto voor vergroting

  Design & Development by Roger Huppertz

Copyright©2016 C.V. de Raenpiete

Sljajer 2017


Jeboare en opjewase i Jullepe

Op jen sjoel bin iesj i Nyswiller jejange

en doe langsam der Berresj erop noa Vols

Doa jetrouwd en tswei jonge jroes jebraat

en menig sjtuundsje jekreesje en jelaat

Mieng boterham duun iesj op ut Belsj verdinge

en doabee bin isj ooch noch unne stolze opa van 5 klingkenger

So noe han iesj jenoch uvver miesj jezaat

Tsezaame mit mienge hofnar Albert wead noe sjpass jemaat


Dree moal Vols laaf


Prins Jo IV